Diákélet a Fazekasban

A Fazekas Mihály Gimnázium diákönkormányzatának évekre visszanyúló nagy hagyományokkal bíró programsorozata van. Ezek megtartása mellett törekszünk arra, hogy az iskolai életbe minél több újítást és színt vigyünk. Ez azonban nem egy könnyű feladat, hiszen közösségünkbe több mint 860 diák tartozik. A diákönkormányzatnak nem csak a programszervezés a fő feladata, hanem hogy diáktársaink gondjait közös erővel megoldhassuk. Ennek érdekében kéthetente összegyűlik a DÖK csapata, hogy az épp aktuális kérdéseket, problémákat megvitassuk, megoldjuk.

Immár kedves szokássá vált, hogy a szeptemberi iskolakezdés előtt, elsőseinket megismerkedtessük egymással és az iskolával az Ismerkedési Napon. Ezen a délutánon mókás játékok és érdekes feladatok által mutatjuk be az újoncoknak közösségünket.

Folytatva a szokásokat, szeptember-október környékén rendezzük meg az Elsősavatót. Ezen a napon az elsősök az iskola megismerésével kapcsolatos feladatokat oldanak meg, majd délután játékos vetélkedőn vesznek részt. Nem csak az egymással való együttműködést mutatják meg ezen alkalommal, hanem a kreativitásukat és az ügyességüket is próbára teszik.

November tájékán sor kerül a Nyílt Napra, ahol a leendő Fazekasos diákok betekinthetnek iskolánk életébe. Diákönkormányzatunk segít ennek a napnak a lebonyolításában, illetve tradíciónkhoz híven meleg teával és süteménnyel várjuk az érdeklődőket a Teaházba, ahol diáktársaink jó tanácsokkal látják el a fiatalokat.

December 6-án iskolánkba is eljön a Mikulás. Krampuszaink és Télapónk énekelve és szaloncukrot osztogatva járják az osztályokat, hogy feldobják a szürke hétköznapokat. Hasonló szokás vette kezdetét a múlt évben február 14-én, mely a szerelmesek napja. Nagy sikere volt a „Szívküldinek”, ahol szerelmesek, barátok, barátnők küldhettek egymásnak szívből jövő kártyákat, ajándékokat. A téli hagyományokhoz kapcsolódóan, minden évben a karácsonyi szünet előtti tanítási napon, közösségünk Karácsonyi Süti Vásárt rendez.

A téli szünetet követően diákönkormányzatunk a minden évben megrendezésre kerülő Fazekas-hét szervezésén ügyködik. A fő rendezvény, a Fazekas-gála, ahol igen sok diákunk mutatja be tehetségét a zene és tánc területén. Ezt kiegészíti a DÖK által szervezett rendezvénysorozat: minden délután különböző vetélkedőkön és különböző érdekes témákat érintő előadásokon, bemutatókon vehetnek részt a diákok. Egészségvetélkedő, tanár-diák meccsek és DÖK-nap: csak néhány a legsikeresebb programjaink közül. A legkomolyabb munkát a DÖK-nap megszervezése jelenti, hiszen ez alkalommal minden osztály, a diákság minden tagja aktívan részt vesz a játékos, vidám feladatokban, sorversenyeken.

Jó hangulatban telik a Végzősbúcsúztató, melyre szintén a Fazekas-héten kerül sor. A végzős diákok, a diákokból és tanárokból álló zsűri, a rendezvényre ellátogató közönség jól szórakoznak az osztályok által előadott „tanárparódiákon” és feladatokon, melyeket iskolánkban sajnos utoljára teljesíthetnek a diákok.

A szürke hétköznapokat színessé teszi a reggelente és nagy szünetekben megszólaló iskolarádió, amely rendszeresen a diákönkormányzat segítségére is áll. Minden évben igen színvonalas előadást nyújt énekkarunk a Karácsonyi Koncerten és iskolai rendezvényeken.

Működik iskolánkban színjátszó kör, amely aktívan részt vesz országunk hagyományainak ápolásában és kiváló elfoglaltságot jelent délutánonként a diák- és önképzőkörökkel együtt. A disputa szakkör csapatai országos szinten igen előkelő eredményekkel térnek haza a versenyekről.

A diákparlamentben – melyre minden tanév „közepén” kerül sor – a vezetőség jelenlétében az iskola minden tanulójának lehetősége van arra, hogy kérdéseit feltegye, és azokat együtt, közösen oldjuk meg.

Nos, kedves Olvasó, közösségünk e programokkal és lehetőségekkel próbálja színesebbé és érdekesebbé tenni életünket az iskolában, hogy ne csak kötelességből kelljen az iskolában maradni.

Arnóth Katalin            
a Diákönkormányzat elnöke