Tájékoztató az iskolapszichológusi tevékenységről

Feketéné Balogh Ágnes: iskolapszichológus, klinikai gyermek szakpszichológus

elérhetőség:

Hétfő: 8.00 - 16.00.

Szerda: 8.00 - 14.00.

email: feketeagi72@gmail.com

Iskolapszichológiai tevékenység:

Az iskolapszichológusi tevékenység sokrétű, a diákok, a szülők és a pedagógusok megkeresése és igénye szerint alakul. Az iskolapszichológus elsődleges célja az iskolában tanuló diákok és az ott dolgozó pedagógusok mindennapjainak segítése, a felmerülő egyéni vagy csoportos szintű nehézségek megoldása, segítő beavatkozás biztosítása. Az egyének és a csoportok (pl. osztályközösségek) életében időről időre felmerülnek kisebb-nagyobb elakadások, konfliktusok – az iskolapszichológus feladata, hogy az intézmény, a diákok és pedagógusok nehézségeinek, konfliktusainak, problémáinak megoldását elősegítse.

Az iskolapszichológust egyaránt felkeresheti a szülő, a pedagógus és a tanuló.

Az iskolapszichológust köti a titoktartási kötelezettség, a vele való találkozás pedig önkéntes. A találkozások száma az egyéni konzultációk esetében a problémától függ. Egy alkalom 45 perc időtartamú.

Az iskolapszichológia része a csoportokkal, osztályokkal való munka is. Osztályok esetében ilyen például a szociometria felmérés, az osztály társas kapcsolatainak felmérése, vagy egyéb felmérő vizsgálatok, előadások, osztályfőnöki óra keretében zajló önismereti foglalkozások, közösségfejlesztő feladatok.

A konzultációk általában előzetes időpont-egyeztetés alapján történnek, krízis esetén azonban bármikor kereshető az iskolapszichológus.

A konzultációk helyszíne a B épület I. emeletén található iskolapszichológusi szoba.

Tájékoztató az iskolapszichológusi munkáról: