Spanyol-magyar két tanítási nyelvű tagozat

A 2000/2001-es tanévtől oktatnak iskolánkban spanyolt, ami 21 országban hivatalos nyelv és több mint 400 millió ember anyanyelve. A tagozat minden évfolyamán kb. húszan tanulnak, a képzés öt évig tart. A kilencedik évfolyamon heti 19 órában tanulják a spanyolt; ezen kívül még matematika, számítástechnika, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, rajz és osztályfőnöki órájuk van. A második évtől a spanyol órák száma heti ötre csökken, de ekkor már számos tárgyat (mint a matematika, egyetemes történelem, földrajz és civilizáció) spanyolul tanítanak.
A tagozaton jelenleg hét tanár van, közülük hárman spanyol anyanyelvűek. Nekik különösen fontos szerepük van a nyelvoktatásban, mivel így a diákok közvetlen kapcsolatba kerülnek a beszélt nyelvvel. Ez többek között azt jelenti, hogy megismerkedhetnek a különböző tájegységek eltérő nyelvváltozataival, és, ami még ennél is fontosabb — különösen a nyelvtanulás kezdeti szakaszában —, rá vannak kényszerítve arra, hogy spanyolul kommunikáljanak.
Összesen négy tantárgy tanítási nyelve a spanyol: a történelemé, matematikáé, földrajzé és a civilizációé. Ez utóbbi oktatása a 12-13. évfolyamra korlátozódik és Spanyolország, valamint Latin-Amerika kultúrájának témakörét foglalja magába a hétköznapi szokásoktól és ünnepektől kezdve a művészetekig, zenéig és konyhaművészetig.
Az órán spanyol kiadású tankönyveket használunk. Mindegyikük a gimnázium könyvtárának tulajdonát képzik, tehát a tanulók nem veszik meg azokat, hanem csak kikölcsönzik, és így használhatják őket egész évben. Könyvek vásárlására a spanyol Oktatási Minisztérium évente 3000 eurót juttat iskolánknak, és ez az összeg minden évben növekszik.
A tagozaton tanuló diákok életét sok érdekes program színesíti. Minden évben megrendezésre kerül az Országos Spanyol Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumok Találkozója (ENIBE), ahol lehetőség van versenyzésre, színdarabok és táncok előadására, evésre, ismerkedésre… természetesen mindez spanyolul. Ez a két napig tartó rendezvénysorozat minden évben más-más városban kerül megrendezésre. Jelenleg Magyarországon négy gimnázium rendelkezik spanyol kéttannyelvű tagozattal (Debrecen, Pécs, Miskolc, Szeged), illetve a budapesti Károlyi Mihály Gimnázium teljes egészében kéttannyelvű intézmény. 2006 szeptemberétől pedig Kecskeméten is indítanak osztályt ezzel a képzési rendszerrel.
A színházat kedvelők számára lehetőség nyílik önmaguk kipróbálására egy színjátszó kör keretein belül, amit egy szakképzett rendező irányít a három spanyol anyanyelvű tanár segítségével. Szintén évenként kerül megrendezésre az Európai Spanyol Diákszínház-fesztivál (Festival Escolar Europeo de Teatro en Español) nyolc ország (Bulgária, Románia, Oroszország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Spanyolország és Magyarország) részvételével. Iskolánkat az a megtiszteltetés érte, hogy a spanyolos színjátszó csoport 2003-ban Krakkóban és 2005-ben Pozsonyban képviselte Magyarországot a fesztiválon.
Tanulóinknak számos lehetőséget biztosítunk a hispán kultúra megismerésére. Immáron hagyománnyá váltak az október 12-i rendezvények, mivel ez a nap Spanyolországban nemzeti ünnep (Día de la Hispanidad). Ekkor emlékezünk meg az Új Világ felfedezéséről. Decemberben karácsonyt ünnepelni gyűlünk össze spanyol és magyar ételspecialitások társaságában. Ezen kívül a hispán kultúra híres személyiségeinek évfordulói alkalmából különböző versenyekre, kiállításokra és beszélgetésekre szokott sor kerülni.
Programjaink szervezésekor mindig számíthatunk a Spanyol Nagykövetség támogatására. A nagykövet úr valamint a kulturális tanácsos és oktatási attasé rendszeresen ellátogatnak hozzánk, így találkoznak a diákokkal, és lehetőségük nyílik eszmecserét folytatni velük különböző témákról. Szintén a nagykövetségnek köszönhető, hogy minden évben néhányan a legeredményesebb tanulók közül elnyerhetnek egy 600 eurós ösztöndíjat.
A kilencedik évfolyam három legkiemelkedőbb nebulója pedig tíz napot tölthet Madridban egy tanulmányi kirándulás keretein belül — természetesen ennek minden költségét, beleértve az utazást és az ellátást is, a nagykövetség állja. Szintén van lehetőség önkéntesként kijutni Spanyolországba, ez esetben a résztvevőknek mindössze az utazást kell kifizetniük.
2005 júliusában Sántha Judit 11. b osztályos tanuló képviselte Magyarországot a „Ruta Quetzal”-on, miután megnyert egy a nagykövetség által felajánlott ösztöndíjat Catalina Earusóról írt spanyol nyelvű munkájával. Három hetet tölthetett Peruban.
Állandó kapcsolatban vagyunk a Debreceni Egyetem spanyol lektorával, és az ő együttműködésének is köszönhetően jönnek létre spanyol kulturális hetek, ami filmklubot, kiállításokat, előadásokat és beszélgetéseket foglal magába megpróbálván ezzel is közelebb hozni a spanyol és latin-amerikai kultúrát a város összes lakójához. A 2002-es évtől kedve minden évben bemutatunk egy spanyol színdarabot Debrecenben.
Természetesen Latin-Amerika képviselői is jelen vannak gimnáziumunkban, mivelhogy számos cserediák tölt egy-egy évet nálunk. Ez tanulóink számára kiváló lehetőség arra, hogy megismerkedjenek más kultúrák fiataljaival, valamint, hogy tökéletesítsék spanyol tudásukat. Másrészről pedig a cserediákok is hozzájárulnak ahhoz a bizonyos értelemben vett kozmopolitán légkörhöz, ami kulturális szempontból gazdagítja, színesíti az iskolai életet.
Egy év alatt megtanulni spanyolul… hiteles környezetben, anyanyelvűekkel körülvéve… Megismerni a spanyol különböző országokban és régiókban beszélt változatait… Kipróbálni a legfinomabb ételeket… Játszani egy spanyol színdarabban… Utazni, világot látni… jókedvvel járni iskolába, élvezni az órákat, nevetve tanulni… Természetesen kemény munka mellett.

Ez az, amit a tagozat nyújtani tud. Ha úgy döntesz, hogy nálunk folytatod… Várunk rád!

SECCIÓN BILINGÜE DE ESPAÑOL

El español, lengua oficial de 21 países del mundo y lengua materna de más de 400 millones de personas, se enseña en nuestro instituto a partir del año académico 2000/2001. En la sección bilingüe de español en cada curso tenemos 20 alumnos. La formación es de cinco años. En el noveno curso se imparten 19 clases semanales de español. Además tienen clases de matemáticas, informática, literatura y gramática húngaras, educación física, dibujo y tutoría. A partir del décimo curso el número de horas de lengua española se limita a 5 semanales pero, a cambio se imparten varias asignaturas (como Matemáticas, Historia Universal, Geografía o Literatura) en español.
El profesorado de la sección consta, de momento, de siete profesores de los cuales tres son españoles. Su presencia es muy importante para que los alumnos puedan tener un contacto directo con la lengua hablada por nativos. Ésto les permite, fundamentalmente, familiarizarse con las distintas variantes regionales del español hablado, además de obligarles a hacer un esfuerzo -muy importante al principio del aprendizaje de una lengua- para comunicarse.
Son cuatro las asignaturas que se estudian en español: Historia, Matemáticas, Geografía y Civilización. Esta última se imparte en los cursos 12 y 13 e incluye aspectos generales sobre la cultura de España y Latinoamérica, desde las fiestas y tradiciones populares a las manifestaciones artísticas, la música o la gastronomía.
Los libros de texto utilizados están editados en España. Todos forman parte de los fondos de la biblioteca del centro. Los alumnos no los compran, sino que pueden disponer de ellos mediante préstamo durante todo el curso. El Ministerio de Educación de España ofrece anualmente 3000 euros para comprar libros, una cantidad que se incrementa anualmente.
Los alumnos de la sección pueden disfrutar de una amplia y variada oferta de actividades a lo largo del curso. Cada año se organiza el ENIBE (Encuentro Nacional de Institutos Bilingües de Español) donde tienen la posibilidad de competir, actuar, bailar, comer, hacer amistades… y todo esto en español. Cada año se organiza en uno de los centros bilingües y dura dos días. De momento en Hungría existen cuatro secciones bilingües (Debrecen, Pécs, Miskolc, Szeged) más el instituto Károlyi Mihály de Budapest que es completamente bilingüe. A partir de septiembre de 2006 se pondrá en marcha una nueva sección en Kecskemét.
Los alumnos aficionados al teatro tienen la posibilidad de participar en un taller de teatro que funciona con la ayuda de un profesional del teatro y los tres profesores nativos. Se organiza anualmente el Festival Escolar Europeo de Teatro en Español con la participación de ocho países (Bulgaria, Rumanía, Rusia, Polonia, Chequia, Eslovaquia, España y Hungría). El grupo teatral de nuestro instituto tuvo el honor de representar a Hungría en el festival europeo de teatro en español en 2003 en Cracovia y en 2005 en Bratislava.
Nuestros estudiantes tienen muchas posibilidades de conocer la cultura hispana. Ya es una tradición celebrar el Día de la Hispanidad (12 de octubre) que en España es fiesta nacional. Conmemoramos la llegada de Colón al Nuevo Mundo. En diciembre nos reunimos para celebrar las navidades con platos típicos de España y de Hungría. Para conmemorar aniversarios de personajes famosos en el mundo hispánico se organizan competiciones, exposiciones y charlas.
La Embajada de España siempre apoya nuestros programas. Con su ayuda organizamos ciclos de cine, jornadas culturales, charlas. El Excelentísimo Señor Embajador, el Consejero de Cultura y la Agregada de Educación realizan periódicamente visitas a nuestro centro, donde se encuentran con los estudiantes e intercambian ideas y opiniones sobre diferentes temas. Gracias a la Embajada cada año algunos de los mejores alumnos reciben una beca de 600 euros. Los tres mejores alumnos del noveno curso pueden pasar 10 días en Madrid en un viaje de estudios: el viaje y todos los gastos están pagados por la embajada. También hay programas para voluntarios. Ellos pueden pasar cierto tiempo en España pagando únicamante el viaje.
En julio del año 2005 Judit Sántha (alumna del curso 11.b) representó a Hungría en la Ruta Quetzal después de haber ganado una beca ofrecida por la Embajada de España con su trabajo escrito en español sobre Catalina Erauso. Tuvo la posibilidad de pasar tres semanas en Perú.
Estamos en permanente contacto con el lector español de la Universidad de Debrecen y con su colaboración se organizan semanas culturales que incluyen ciclos de cine, exposiciones, conferencias o mesas redondas, intentando así cada año dar a conocer un poco más la cultura de España y Latinoamérica a todos los habitantes de la ciudad. A partir del curso 2002 cada año representamos una obra de teatro en español en nuestra ciudad.
América Latina también está representada en nuestro centro, puesto que cada curso varios estudiantes de intercambio pasan un año entero en Debrecen. Es una excelente posibilidad para nuestros alumnos de entablar amistad con jóvenes de otras culturas y perfeccionar el español. Por otra parte, estos estudiantes de intercambio contribuyen a crear una atmósfera de cierto cosmopolitismo que estimula culturalmente la vida del centro.
Aprender español en un año… estar en un ambiente auténtico rodeado de nativos… conocer y escuchar el español de diferentes países y regiones… probar sus platos más ricos… actuar en una obra en español… viajar, disfrutar, pasárselo bien, reírse …por supuesto hincando los codos.
Esto es lo que te ofrecemos si decides estudiar en nuestra sección.
¡Te esperamos!

Spanyol képek