1876-1899

1876-ban végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR KOÓS GÁBOR
Bányai Lajos, Grósz Hugó, Horovitz Jenő, Hutflész Aladár, Kiss Miklós, Kohn Márton, Kuthy Béla, Lesczinszky László, Orosz Árpád, Puskovitz Gusztáv, Snájder János

1877-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: PÁPAI PÁL
Falk Armin, Grósz Menyhért, Sávely László

1879-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: PÁPAI PÁL
Gáll, József, Hodi Árpád, Király József, Laczka János, Németi József

1880-ban végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: ZIMMERMANN GYULA
Biber Ákos, Feldmann Zsigmond, Grósz Ottó, Hódy Árpád, Koricsánszky Gyula, Kosztinek Gyula, Lichtshein Dávid, Lichschein Sámuel, Róth József, Tóth Géza, Ungvári László

1881-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: FUTÓ MIHÁLY
Csáky Adorján, Forgó Árpád, Gottlieb Miklós, Jobbágy Gábor, Katona Sándor, Laky Imre, Lichtblau Lajos, Soós Ferenc, Tóth József

1882-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: ZIMMERMANN GYULA
Barcza Dániel, Berghofer József, Gaszner Károly, Kemény István, Lipcsei Árpád, Mikola Miklós

1883-ban végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: FAZEKAS SÁNDOR
Budai Elemér, Fischer Adorján

1884-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: FUTÓ MIHÁLY
Lőrinczy Béla, Lutta Pál, Steinberger Viktor

1885-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: ZIMMERMANN GYULA
Höfflinger Ferenc, Krisztiáni István, Oehm Tivadar

1886-ban végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: KRISZTIÁNI ALAJOS
Bakos Kálmán, Bácsi László, Buzási Mihály, Fürt Gusztáv, Füzessy Sándor, Károly József, Kepes Ignácz, Pallai Endre, Sznasel József, Udvardi Sándor

1887-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: HARMATH GERGELY
Bátori István, Biok Zoltán, Budaházy Gábor, Geiger Béla, Grosz Sámuel, Pap Emil, Pap István

1888-ban végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: HARMATH GERGELY
Beke Károly, Bónis Elemér, Engel Károly, Fülöp Tivadar, Leitner Lajos, Nagy József, Soltész Nagy Lajos, Wimmer Zoltán

1889-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: KRISZTIÁNI ALAJOS
Bodnár Géza, Csáthy Árpád, Ellenbogen Sámuel, Höffer Ferencz, Klein Gyula, Rosenfeld Jenő, Schwarcz Gyula, Varga Géza, Weber Lajos

1890-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: HARMATH GERGELY
Bodnár Géza, Csáthy Árpád, Gerstner Lajos, Heritz Dezső, Höffer Ferenc, Klein Jenő, Rosenfeld Ernő, Schwarcz Gyula, Varga Géza

1891-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: KARDOS ALBERT
Geiger Vilmos, Jeney Ernő, Kiss Gyula, Krisztiáni Sándor, Pollacsek Sándor, Roth Arthur, Ujlaki Géza, Vilmos Béla

1892-ben végzettek

OSZTÁLYFŐNÖK: ZIMMERMANN GYULA
Alznauer Kálmán, Fenyvesi Zoltán, Kövesi Ferencz, Krón Gyula, Mocsáry Dénes, Rauchberger Izsák, Steier Sándor, Szép Kálmán, Ungvári György, Weinberger Menyhért, Weisz Hermann

1893-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JASZENCSÁK SÁNDOR
Alznauer Kálmán, Kreutzer Arnold, Rauchberger Izsák, Steier Sándor, Ungvári György, Weinberger Menyhért, Weisz Ferenc

1894-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: PIRIBAUER ALAJOS
Bakhó Gyula, Geiger Vilmos, Jeney Ernő, Krisztiáni Sándor, Krón Gyula, Pollacsek Sándor, Roth Arthur, Ujlaki Géza, Vilmos Béla

1895-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JASZENCSÁK SÁNDOR
Bernhárth Sándor, Falk Richárd, Fodor Jenő, Kohn Béla, Leichtmann Imre, Liszauer Ernő, Nádasdi Dezső, Schwalb László, Schwarz Hugó, Surgóth Aladár, Surgóth Jenő

1896-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: BALUGYÁNSZKY BÉLA
Fischer Béla, Grósz Jenő, Komlóssy István, Mandel Sándor, Stern Hugó, Weisz Jenő

1897-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JASZENCSÁK SÁNDOR
Bayer Ferencz, Braun Gyula, Goldstein József, Ormándy János, Péter Elemér

1898-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JASZENCSÁK SÁNDOR
Bisothka Gábor, Bócsi Sándor, Fleischmann Sándor, Goldmann Ármin, Groszmann Ignácz, Horváth József, Kandel Jeremiás, Kovács Bernát, Lusztig Jenő, Lusztig Mór, Popovics Jenő, Raics Ferencz, Rubin Mózes, Singer József, Spitzer Sándor, Szabó István, Tibai István

1899-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JASZENCSÁK SÁNDOR
Alföldi Károly, Altmann Ignácz, Benedek István, Erdei János, Fülöp Jenő, Görög József, Jánossy Miklós, Kéki Lajos, Móricz Ferencz, Skedl Lajos, Spitz Dávid, Stern Jenő, Szép Dezső, Tar István, Varga Jenő, id. Weisz Ferencz, ifj. Weisz Ferencz